ENG     中文
  • 電郵: enquiry@sinobestech.com.hk
  • 電話: (+852) 3112 9389
  • 傳真: (+852) 3112 9321
  • QQ: 2265949958
  • Skype: yoyochong83

產品 >> DRAM

如對我們的產品有任何查詢,可直接 聯絡我們 我們專業的營業團隊會盡快為你解答.

關鍵字
產品編號 品牌 數量 交期
GDDR5
K4G80325FB-HC28 Samsung
MT51J256M32HF-70:B Micron
K4G80325FB-HC25 Samsung
H5GC8H24MJR-R0C SK Hynix
H5GC4H24AJR-T2C SK Hynix
LPDDR4
K4F8E304HB-MGCJ Samsung
H9HCNNN8KUMLHR-NME Hynix
LPDDR3
K4E6E304EB-EGCF Samsung
K4E8E324EB-EGCF Samsung
LPDDR2
H9CCNNNCLTMLAR-NUD Hynix
DDR4
MT40A512M16LY-075:E Micron
MT40A1G8SA-075:E Micron
K4AAG085WB-MCPB Samsung
H5AN8G6NAFR-VKC Hynix
H5AN8G8NAFR-UHC Hynix
K4A8G085WB-BCRC Samsung
MT40A1G8WE-083E:B Micron
K4A8G085WB-BCPB Samsung
K4A4G045WE-BCRC Samsung
H5AN4G6NBJR-VKC Hynix
MT40A256M16GE-083E:B Micron
H5AN4G6NAFR-UHC SK Hynix
MT40A256M16GE-083EIT:B Micron
K4A4G165WE-BCRC Samsung
H5AN4G6NAFR-TFC Hynix
K4A8G165WC-BCTD Samsung
H5AN8G6NAFR-UHC Hynix
K4A8G165WB-BCRC Samsung
MT40A512M16JY-083E:B Micron
K4A8G165WC-BCRC Samsung
H5AN8G6NAFR-TFC Hynix
K4A4G085WE-BCRC Samsung
H5AN4G8NAFR-UHC Hynix
MT40A512M8RH-083E:B Micron
H5AN4G8NBJR-UHC Hynix
K4A4G085WE-BCPB Samsung
H5AN4G8NAFR-TFC SK Hynix
MT40A256M16GE-075EIT:B Micron
DDR3
H5TQ4G83CFR-TEI Hynix
K4B4G0846E-BCMA Samsung
MT41K512M8DA-107:P Micron
H5TC4G83BFR-RDA Hynix
NT5CB512M8DN-EK Nanya
H5TQ4G83CFR-RDC Hynix
K4B8G1646D-MYK0 Samsung
MT41K512M16HA-125:A Micron
MT41K512M16HA-125IT:A Micron
K4B8G1646Q-MYK0 Samsung
NT5CC512M8DN-DI Nanya
H5TC4G83BFR-PBA Hynix
H5TC4G83EFR-PBA Hynix
K4B4G0846E-BYK0 Samsung
H5TC4G83CFR-PBA Hynix
MT41K512M8RH-125:E Micron
MT41K512M8DA-125:P Micron
H5TC4G83DFR-PBA Hynix
H5TC8G63CMR-PBA Hynix
H5TQ4G63EFR-TEC Hynix
K4B4G1646E-BCNB Samsung
H5TQ2G83GFR-TEC Hynix
K4B2G1646F-BCNB Samsung
H5TQ2G63GFR-TEC Hynix
MT41K2G4RKB-107:N Micron
K4B4G1646E-BYMA Samsung
MT41K256M16TW-107:P Micron
MT41K256M16TW-107IT:P Micron
K4B4G1646E-BCMA Samsung
H5TQ4G63CFR-RDC Hynix
H5TQ4G63EFR-RDC Hynix
NT5CC256M8IN-EK Nanya
H5TQ2G83GFR-RDI Hynix
H5TQ2G83GFR-RDC Hynix
K4B2G0846F-BCMA Samsung
H5TQ2G63GFR-RDC Hynix
K4B2G1646F-BYMA Samsung
K4B1G1646I-BYMA Samsung
MT41K64M16TW-107:J Micron
MT41K64M16TW-107IT:J Micron
NT5CB64M16GP-EK Nanya
K4B8G0846D-MYK0 Samsung
MT41K1G8SN-125:A Micron
K4B2G0846F-BCK0 Samsung
K4B2G0846F-BYK0 Samsung
MT41K256M16HA-125:E Micron
H5TQ4G63AFR-PBC Hynix
K4B4G1646D-BCK0 Samsung
MT41K256M16HA-125IT:E Micron
MT41K256M8DA-125:K Micron
K4B4G1646E-BYK0 Samsung
MT41K256M8DA-125IT:K Micron
H5TC4G63CFR-PBA Hynix
H5TC4G63CFR-PBR Hynix
NT5CC256M16DP-DI Nanya
NT5CC256M16EP-DI Nanya
EM6GE16EWXD-12H Etron
H5TQ2G63FFR-PBC Hynix
K4B2G1646Q-BCK0 Samsung
K4B2G1646F-BCK0 Samsung
K4B2G1646F-BMK0 Samsung
MT41K128M16JT-125:K Micron
|<<   <<   1   >>   >>|   總頁數  2
請填妥下列的表格.
*公司:
*聯絡人:
地址:
國家:
*電話:
傳真:
*電郵:
產品種類:
訊息: