ENG     中文
  • 電郵: enquiry@sinobestech.com.hk
  • 電話: (+852) 3112 9389
  • 傳真: (+852) 3112 9321
  • QQ: 2265949958
  • Skype: yoyochong83

產品 >> Flash Card

如對我們的產品有任何查詢,可直接 聯絡我們 我們專業的營業團隊會盡快為你解答.

關鍵字
產品編號 品牌 數量 交期
Flash Solid-State Drive
SSDPE2MD800G401 Intel
SSDSC2KG960G801 Intel
SSDSC2KW010T8X1 Intel / Retail
SSDSC2KB960G801 Intel
SSDSC2KF512H6X1 Intel / Retail
SSDSC2KG240G801 Intel
WDS500G2X0C Western Digital
SSDSC2BB800G7 Intel
MZ-76E4T0E Samsung / Bulk
SSDPEKNW020T8X1 Intel / Retail
SSDSCKKF256H6H Intel / Retail
SSDSCKJF180A5H Intel / Bulk
SSDSC2KB038T801 Intel
WDS240G2G0B Western Digital
MTFDDAV512MBF-1AN15ABHA Micron
MZVLW256HEHP-000L1 Samsung / Bulk
SSDSC2KB480G801 Intel
THN-TR20Z2400U8 Toshiba
SSDPE2KX020T801 Intel
SSDSC2KB240G801 Intel
MZVLB2T0HMLB-00000 Samsung / Bulk
SSDSCKKW512G8X1 Intel / Retail
MZ-V7E500BW Samsung / Retail
MZ-V7E1T0BW Samsung / Retail
MZ-V7E250BW Samsung / Retail
MZ-V7P512BW Samsung / Retail
MZNLN512HMJP-000H1 Samsung / Bulk
MZ-V7E2T0BW Samsung / Retail
MZ-V7P1T0BW Samsung / Retail
MU-PA2T0B Samsung / Retail
MZ7LM1T9HMJP-00005 Samsung / Bulk
MZ-75E1T0B Samsung
MZ-75E1T0B/EU Samsung / Retail
MU-PA1T0B Samsung / Retail
MU-PA500B Samsung / Retail
MZ7LM960HMJP-00005 Samsung / Bulk
MZ-75E250E Samsung / Retail
MZ-75E250BW Samsung / Retail
MZ-75E500BW Samsung / Retail
MZ-75E500E Samsung / Retail
MZ-N6E250BW Samsung / Retail
MZ-N6E500BW Samsung / Retail
MZ-V6E250BW Samsung / Retail
MZ-76P1T0BW Samsung / Retail
MU-PA250B Samsung / Retail
MZ7LM3T8HMLP-00005 Samsung / Bulk
MZPLL3T2HMLS-00003 Samsung / Bulk
MZ7LM480HCHP-00005 Samsung / Bulk
MZVPW256HEGL-00000 Samsung / Bulk
MZVLW256HEHP-00000 Samsung / Bulk
MZVLB1T0HALR-00000 Samsung / Bulk
MZVLB512HAJQ-00000 Samsung / Bulk
MZVLB256HAHQ-00000 Samsung / Bulk
MZVLW512HEHP-00000 Samsung
MZ-76P512BW Samsung / Retail
MZ-76P256BW Samsung / Retail
MZ-76E500BW Samsung / Retail
MZ-76E250BW Samsung / Retail
MZ-76E1T0BW Samsung / Retail
MZVLW128HEGR-00000 Samsung / Bulk
MZ7LN128HAHQ-00000 Samsung / Bulk
MZ7LN512HMJP-00000 Samsung / Bulk
MZ7LN512HAJQ-00000 Samsung / Bulk
MZNLN256HAJQ-00000 Samsung / Bulk
MZNLN128HAHQ-00000 Samsung / Bulk
SSDPEKKW256G801 Intel
SSDPE2KX010T801 Intel
SSDPED1K375GA01 Intel
SSDPEKKW512G801 Intel
SSDPE2KX010T701 Intel
SSDSC2BB016T701 Intel
SSDSC2BX012T401 Intel / Bulk
SSDSC2BX800G401 Intel
SSDSCKJB760G701 Intel
SSDPEDMD800G401 Intel
SSDPEDMD400G401 Intel
SSDSC2KW240H6X1 Intel / Retail
SSDSC2KW512G8X1 Intel / Retail
SSDSC2KF180H6L Intel / Retail
SSDSC2KF240H6 Intel bulk
SSDSC2BA800G401 Intel
SSDSC2BB150G701 Intel
SSDSC2BB240G701 Intel
SSDSC2BB480G701 Intel
SSDSC2BB800G701 Intel
SSDSC2KW256G8X1 Intel
SSDPEDMX400G401 Intel
SSDSCKHB080G4 Intel / Bulk
SSDSCKHB340G4 Intel / Bulk
SSDSCKHB120G401 Intel / Bulk
SSDSCKHB340G401 Intel / Bulk
SSDSC2BB800G401 Intel / Bulk
SSDSC2BX480G401 Intel / Bulk
SSDSC2BX200G401 Intel / Bulk
SSDSC2BX016T401 Intel / Bulk
SSDSC2KG240G701 Intel
SSDSC2BX400G401 Intel / Bulk
SSDSC2KG480G701 Intel
SSDSC2KB480G701 Intel
SSDPEDMD400G4 Intel
|<<   <<   1   >>   >>|   總頁數  2
請填妥下列的表格.
*公司:
*聯絡人:
地址:
國家:
*電話:
傳真:
*電郵:
產品種類:
訊息: