ENG     中文
  • 電郵: enquiry@sinobestech.com.hk
  • 電話: (+852) 3112 9389
  • 傳真: (+852) 3112 9321
  • QQ: 2265949958
  • Skype: yoyochong83

產品 >> Memory

如對我們的產品有任何查詢,可直接 聯絡我們 我們專業的營業團隊會盡快為你解答.

關鍵字
產品編號 品牌 數量 交期
eMCP [embedded MCP]
KMGX6001BM-B514T03 Samsung
KMQE60013M-B318T03 Samsung
H9TQ26ADFTBCUR-KUM Hynix
KMFN60012M-B214003 Samsung
KMRX60014M-B614003 Samsung
KMQE60013M-B318003 Samsung
KMFE60012M-B214 Samsung
eMMC
KLM8G1GETF-B041006 Samsung
MTFC2GMDEA-0M WT Micron
MTFC8GAKAJCN-1M WT Micron
MTFC8GAKAJCN-4M IT Micron
MTFC4GACAAAM-4M IT Micron
MTFC4GACAANA-4M IT Micron
MTFC4GACAJCN-1M WT Micron
H26M78103CCR Hynix
KLMAG1JENB-B041 Samsung
KLMAG1JETD-B041 Samsung
KLM8G1GEND-B031 Samsung
KLM8G1GETF-B041003 Samsung
KLM4G1FEPD-B031 Samsung
KLM4G1FETE-B041001 Samsung
KLMBG2JETD-B041 Samsung
KLMCG2KETM-B041 Samsung
SDINBDG4-8G Sandisk
SDIN7DP2-4G Sandisk
THGBMFG7C1LBAIL Toshiba
THGBMHG7C1LBAIL Toshiba
THGBMHG8C2LBAIL Toshiba
THGBMFG6C1LBAIL Toshiba
SDINADF4-128G Sandisk
SDINADF4-32G-H Sandisk
SDINADF4-64G-H Sandisk
SDINADF4-16G-H Sandisk
THGBMDG5D1LBAIL Toshiba
KLMCG4JETD-B041 Samsung
SDINBDA4-32G Sandisk
SDINBDG4-64G Sandisk
Nand Flash
MT29F256G08EBHAFJ4-3R:A Micron
MT29F512G08EEHAFJ4-3R:A Micron
MT29F1T08EMHAFJ4-3R:A Micron
MT29F64G08CBABBWPR:B Micron
MT29F512G08EBHAFJ4-3R:A Micron
MT29E512G08CKCCBH7-6:C Micron
S34ML01G200BHI000 Spansion
TH58TFG8DDLBA4C Toshiba
TH58TFG9DDLBA8C Toshiba
MT29F128G08AJAAAWP-ITZ:A Micron
MT29F16G08CBACAWP:C Micron
MT29F16G08AJADAWP-IT:D Micron
TC58TEG6DDLTA00 Toshiba
MT29F64G08CBABAWP:B Micron
MT29F32G08CBADAWP:D Micron
MT29F32G08CBADAWP-M:D Micron
H27U4G8F2ETR-BC Hynix
MT29F4G08ABBDAH4-IT:D Micron
TC58NVG0S3HTA00 Toshiba
TH58TFT0DDLBA8H Toshiba
TC58NVG1S3ETA00 Toshiba
TC58NVG1S3HTA00 Toshiba
K9K8G08U0E-SCB0 Samsung
K9K8G08U0E-SIB0 Samsung
K9K8G08U0F-SIB0 Samsung
MT29F8G08ABABAWP:B Micron
MT29F8G08ABACAWP-IT:C Micron
MT29F8G08ABBCAH4:C Micron
MT29F8G08ABACAH4:C Micron
K9F4G08U0E-SCB0 Samsung
MT29F4G08ABADAWP:D Micron
MT29F4G08ABADAH4-IT:D Micron
MT29F4G08ABADAWP-IT:D Micron
TC58NVG2S3ETA00 Toshiba
TC58NVG2S0HTA00 Toshiba
K9F2G08U0B-PCB0 Samsung
K9F2G08U0C-SCB0 Samsung
K9F2G08U0D-SCB0 Samsung
MT29F2G08ABAEAH4-IT:E Micron
MT29F2G08ABAEAWP:E Micron
MT29F1G08ABAEAWP-IT:E Micron
MT29F2G01ABAGDWB-IT:G Micron
MT29F2G16ABAEAWP-IT:E Micron
TC58NVG1S3HTAI0 Toshiba
K9F1G08U0D-SCB0 Samsung
K9F1G08U0D-SIB0 Samsung
K9F1G08U0D-SCB0T00 Samsung
K9F1G08U0E-SCB0 Samsung
K9F1G08U0F-SCB0 Samsung
H27U1G8F2BTR-BC Hynix
H27U2G8F2CTR-BC Hynix
H27U2G8F2DTR-BC Hynix
S34ML01G100TFI000 Spansion / Cypress
S34ML02G100TFI000 Spansion
S34ML04G100TFI000 Spansion
MT29F1G08ABADAH4:D Micron
MT29F1G08ABADAWP:D Micron
MT29F1G08ABADAH4-IT:D Micron
MT29F1G08ABADAWP-IT:D Micron
MT29F1G08ABAEAWP:E Micron
TC58NVG0S3ETA00 Toshiba
TC58BVG1S3HTA00 Toshiba
TC58CVG1S3HRAIG Toshiba
|<<   <<   1   >>   >>|   總頁數  2
請填妥下列的表格.
*公司:
*聯絡人:
地址:
國家:
*電話:
傳真:
*電郵:
產品種類:
訊息: